Přílohy ke stažení

 1. 01_STRNAD_Závěrečný účet města Čáslavi za rok 2022_anonym. [PDF, 2,08 MB]
 2. 02_STRNAD_Schválení účetní závěrky města Čáslavi k 31.12.2022_anonym. [PDF, 1,76 MB]
 3. 03_STRNAD_Schválení zadání přezkoumání hospodaření města Čáslavi za rok 2023 auditorské společnosti_anonym. [PDF, 239 kB]
 4. 04_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za měsíce březen - duben 2023_anonym. [PDF, 420 kB]
 5. 05_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 3-2023_anonym. [PDF, 307 kB]
 6. 06_STRNAD_Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům zastupitelstva_anonym. [PDF, 99 kB]
 7. 07_STRNAD_Změna č. 5 Územního plánu Čáslav - Určení koeficientu automobilizace (parkovacích míst)_anonym. [PDF, 86 kB]
 8. 08_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav III.)_Stažení návrhu - spol. CZT a.s. (Marko S.)_anonym. [PDF, 459 kB]
 9. 09_STRNAD_Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti_anonym. [PDF, 2,49 MB]
 10. 10_STRNAD_Poskytnutí účelové dotace na opravu fasády domu č.p. 386-1 v ul. Jablonského v Čáslavi_anonym. [PDF, 2,99 MB]
 11. 11_VACULÍKOVÁ_Zrušení usnesení č. ZM-18-2023 ze dne 06.02.2023; Záměr prodeje části pozemku p.č. 1226-2 v k.ú. Čáslav (Kamilu B. a Josefu V.)_anonym. [PDF, 1,84 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776_56 a části pozemku p.č. 2082_1 oba v k.ú. Čáslav (Jakubovi Š.)_anonym. [PDF, 1,58 MB]
 13. 13_VACULÍKOVÁ_Záměr prodeje části pozemku p.č. 1776_118 nebo části pozemku p.č. 1730_84 oba v k.ú. Čáslav (Nele M. a Matěji S.)_anonym. [PDF, 2,72 MB]
 14. 14_VACULÍKOVÁ_Záměr směny části pozemku p.č. 2621_5 za část pozemku p.č. 331 oba v k.ú. Čáslav (v majetku spol. ZHMC, spol. s r.o.)_anonym. [PDF, 4,43 MB]
 15. 15_VACULÍKOVÁ_Vstup Druhého družstva vlastníků bytů v Čáslavi (lokalita Na Skále) do likvidace_anonym. [PDF, 351 kB]
 16. 16_VACULÍKOVÁ_Odpis pohledávky za povinným TK Gastroservis s.r.o._anonym. [PDF, 476 kB]
 17. 17_VACULÍKOVÁ_Poskytnutí individuální dotace - Liga na ochranu zvířat, místní organizace, K. H._anonym. [PDF, 2,02 MB]
 18. 18_PROVAZNÍKOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu podpory sociálních služeb a služeb ve zdravotnictví pro rok 2023_anonym. [PDF, 915 kB]
 19. Dz1_MIKŠ_Mikroregion Čáslavsko_anonym. [PDF, 5,28 MB]
 20. Dz2_ŽALOUDEK_Program regenerace Městské památkové zóny pro rok 2023_zrušení a znovu-schválení usnesení_anonym. [PDF, 1,3 MB]