Strategický plán rozvoje města

V září roku 2021 město Čáslav zahájilo zpracování Strategického plánu rozvoje do roku 2030. Nový dokument by měl být k dispozici v polovině roku 2022.
Na této stránce Vás budeme pravidelně informovat o aktuálním dění s přípravou tohoto důležitého dokumentu.

Co je strategický plán města?

Strategický plán představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života ve městě pro jeho občany a návštěvníky.  

Partnerem města pro vytvoření strategie se stala společnost KPMG Česká republika.