Strategický plán rozvoje města

Strategický plán představuje dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje vizi budoucího stavu a konkrétní opatření pro podporu rozvoje města, jejichž výsledkem bude zvýšení kvality života ve městě pro jeho občany a návštěvníky. Partnerem města pro vytvoření strategie se stala společnost KPMG Česká republika.

Strategický plán města Čáslavi do roku 2030 byl přijat na zasedání Zastupitelstva města Čáslavi dne 20. 6. 2022 usnesením ZM/50/2022.

Proces zpracování Strategického plánu města včetně přínosů a fotodokumentace z jednotlivých setkání naleznete ZDE.