Vyhlášky a nařízení

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků ZDE

Strategické dokumenty – Strategický plán rozvoje města Čáslavi

Přílohy ke stažení

 1. OZV města Čáslavi o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF, 160 kB]
 2. Nařízení Města Čáslavi č. 1/2022 o plánu zimní údržby pro Čáslav a integrované obce.pdf [PDF, 192 kB]
 3. OZV města Čáslavi č. 7/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství [PDF, 358 kB]
 4. OZV města Čáslavi č. 5/2021, kterou se vydává požární řád města [PDF, 451 kB]
 5. Nařízení Města Čáslavi č. 4/2021 o plánu zimní údržby pro Čáslav a integrované obce [PDF, 188 kB]
 6. OZV města Čáslavi o místním poplatku z pobytu [PDF, 156 kB]
 7. Nařízení Města Čáslavi č. 4/2020 o plánu zimní údržby pro Čáslav a integrované obce [PDF, 193 kB]
 8. OZV města Čáslavi č. 2/2020 o regulaci používání zábavní pyrotechniky [PDF, 191 kB]
 9. OZV města Čáslavi o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 188 kB]
 10. OZV města Čáslavi o místním poplatku ze psů [PDF, 169 kB]
 11. Řád veřejného pohřebiště města Čáslav 2021 [PDF, 276 kB]
 12. OZV města Čáslavi č.2/2017, kterou se zrušují OZV města Čáslavi č. 4/2014, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2010, o vytvoření a použití účelových prostředků ,,Fondu rozvoje bydlení“ na území města Čáslavi [PDF, 136 kB]
 13. OZV města Čáslavi č. 1/2017, kterou se zrušuje OZV města Čáslavi č. 1/2006 Řád veřejného pohřebiště [PDF, 44 kB]
 14. OZV města Čáslavi č. 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, společenských a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k [PDF, 68 kB]
 15. OZV města Čáslavi č. 5/2016 o nočním klidu [PDF, 66 kB]
 16. OZV města Čáslavi č. 4/2016, kterou se mění OZV města Čáslavi č. 2/2016 ze dne 20.6.2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslav [PDF, 49 kB]
 17. OZV města Čáslavi č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Čáslav [PDF, 2,4 MB]
 18. OZV města Čáslavi č. 1/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her [PDF, 49 kB]
 19. OZV města Čáslavi č. 2/2014 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob [PDF, 77 kB]
 20. OZV města Čáslavi č. 1 /2012, kterou se mění a doplňuje OZV města Čáslavi č. 6/ 2011 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Čáslav [PDF, 63 kB]
 21. Příloha č.1 - Obecně závazné vyhlášky města Čáslavi č.6/2011 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Čáslav [PDF, 770 kB]
 22. Mapa–příloha č.1 OZV č.1/2012 k prostranství s platným zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti [JPG, 109 kB]
 23. Mapa–příloha č.2 OZV č.1/2012 k prostranství s platným zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti [JPG, 130 kB]
 24. OZV města Čáslavi č.3/2012 o školských obvodech základních škol [PDF, 55 kB]
 25. OZV města Čáslavi č.6/2011 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Čáslav [PDF, 71 kB]
 26. OZV města Čáslavi č.5 / 2011, kterou se zrušuje OZV města Čáslavi č.1/2011 o umisťování informačních, reklamních a propagačních zařízení [PDF, 44 kB]
 27. OZV města Čáslavi č. 1 / 2007, kterou se zrušuje OZV města Čáslavi č. 2/2002 o čistotě města přijatá Zastupitelstvem města dne 30.4.2002 [PDF, 54 kB]
 28. Nařízení města Čáslavi č.4/2006, kterým se vydává tržní řád [PDF, 78 kB]
 29. OZV města Čáslavi č.5/2005, kterou se zrušuje OZV města Čáslavi č.7/2000 o dopravě [PDF, 53 kB]
 30. OZV města Čáslavi č.4/2005, kterou se zrušuje OZV města Čáslavi č.2/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů a o umísťování do těchto zařízení [PDF, 46 kB]
 31. OZV města Čáslavi č.10/2003 o stanovení dvousložkové formy úhrady vodného z vodovodu Filipov [PDF, 94 kB]
 32. OZV města Čáslavi č.3/2002 o stanovení výše koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti [PDF, 188 kB]
 33. OZV města Čáslavi č.1/2002 o stanovení dvousložkové formy úhrady vodného z vodovodu Lochy [PDF, 133 kB]
 34. OZV města Čáslavi č.4/2000 o stejnokroji městské policie.pdf [PDF, 144 kB]
 35. OZV města Čáslavi č.1/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Čáslav.pdf [PDF, 1,11 MB]
 36. OZV města Čáslavi č.1/1992 o zřízení městské policie.pdf [PDF, 87 kB]