Pohřeb

František Marcaník

František Marcaník

správce hřbitova

tel: 725 446 690
e-mail:
odbor: Odbor majetku a investic

Zuzana Kolářová, DiS.

Zuzana Kolářová, DiS.

Evidence městského hřbitova, školství

tel: 327 300 116
e-mail:
odbor: Odbor školství, kultury a památkové péče

Alena Cypriánová

Alena Cypriánová

referent sociálních věcí

tel: 724 372 392
e-mail:
odbor: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sociální pohřby

Dle zákona o pohřebnictví nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu, zajistí pohřbení podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

Sociální pohřby zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví, paní Šárka Jarošová – telefonní kontakt 327 300 134 / 727 805 047

 

Pohřebnictví

Pověřená osoba: Zuzana Kolářová, DiS.

Městský úřad Čáslav, sídlo odboru Generála Eliáše 6.

Telefon: 327 300 116

E-mail: kolarova@meucaslav.cz

  • evidence hrobových míst
  • souhlasy s ukládáním, vykopáním/otevřením nebo rekonstrukcí hrobu
  • nájemní smlouvy hrobových míst

 

Správce hřbitova: František Marcaník

Telefon: 725 446 690

  • údržba hřbitova
  • výběr nových hrobových míst k pronájmu
  • zprostředkování kamenických a pohřebnických služeb 

 

Pohřbívání

Při ukládání zesnulého na městském hřbitově v Čáslavi je potřeba dodat umrtní list a popř. doklad o zpopelnění. Obratem Vám bude vydán souhlas správce pohřebiště s uložením, který poslouží jako oprávnění k manipulaci s hrobem. Dokumenty lze dodat elektronicky na adresu kolarova@meucaslav.cz, či osobně v úředních hodinách, nebo po předchozí telefonické domluvě s paní Kolářovou na tel.: 327 300 116.

 

Kde nás najdete