O městě

Čáslav náměstí

Město Čáslav

  • Město bylo založeno zhruba v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II.
  • Dnešní Čáslav je městem střední velikosti – v roce 2008 byla překročena hranice deseti tisíc obyvatel. Celý katastr města měří přes 26 km2, samotné město má rozlohu 3,5 km2.
  • Od roku 2003 je Čáslav pověřenou obcí třetího stupně a jako taková má za povinnost výkon státní správy i samosprávy v míře náležející těmto obcím. 

 

Čáslav se může pyšnit jmény, která po vyřknutí rezonují daleko za hranicemi města i České republiky. Osobnosti spojené s naším městem, které se tučným písmem zapsaly do dějin, najdeme v odvětví sportu (Jarmila Kratochvílová, Ludmila Formanová, Karel Jarolím), filmu (Miloš Forman, Jan Vlasák, Lola Skrbková), hudby (Jan L. Dusík) nebo literatury (Rudolf Těsnohlídek). Jejich schopnosti, za kterými nestojí pouze talent, ale také ohromné úsilí, roky tréninku a sbírání zkušeností, jsou bezesporu obdivuhodné.