Portály

Portály byly tvořeny v rámci projektu „Efektivní a přívětivá správa města Čáslavi“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016855 spolufinancovaného Evropskou unií, z Operačního programu Zaměstnanost.