Místní poplatky

Níže uvedené místní poplatky je možné hradit:

  • bezhotovostním převodem na účet 19-125161/0100; výše předpisů a VS jsou uvedeny na poštovních poukázkách (popřípadě sdělí tyto informace Odbor financí na Městském úřadu Čáslav, telefon: 327 300 211)
  • v hotovosti:

1) prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (Česká pošta)

2) úřední osobě pověřené přijímat platby na Odboru financí Městského úřadu Čáslav

  • platební kartou úřední osobě pověřené přijímat platby na Odboru financí Městského úřadu Čáslav

 

Kde nás najdete