Místní poplatek ze psů

Kompletní informace o místním poplatku ze psů naleznete v příloze Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Stručné info:

Poplatek ze psů platí držitel psa.

Držitelem psa je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

Rodinné domy:

a) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v rodinném domě v části města Čáslav – Staré Město 240,- Kč za prvního psa a 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

b) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v rodinném domě v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, Vrcha 100,- Kč za prvního psa a 400,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

c) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v rodinném domě v ostatních částech města 200,- Kč za prvního psa a 500,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

 Ostatní druhy staveb:

a) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních druzích staveb v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, Vrcha 100,- Kč za prvního psa a 400,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

b) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních druzích staveb v ostatních částech města 600,- Kč za prvního psa a 800,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

a) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v části obce Čáslav – Staré Město 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

b) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, Vrcha 60,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

c) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních částech města v rodinném domě 120,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

d) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních částech města v ostatních druzích staveb 200,- Kč za prvního a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku ze psů:

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek ze psů splatný do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.