Místní poplatek ze psů

Kompletní informace o místním poplatku ze psů naleznete v příloze Obecně závazná vyhláška města Čáslavi o místním poplatku ze psů.

Stručné info:

Poplatek ze psů platí držitel psa.

Držitelem psa je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

Rodinné domy:

a) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v rodinném domě v části města Čáslav – Staré Město 240 Kč za prvního psa a 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

b) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v rodinném domě v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, Vrcha 100 Kč za prvního psa a 400 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v rodinném domě v ostatních částech města 200 Kč za prvního psa a 500 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Ostatní druhy staveb:

a) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních druzích staveb v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, Vrcha 100 Kč za prvního psa a 400 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

b) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních druzích staveb v ostatních částech města 600 Kč za prvního psa a 800 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Sazba poplatku ze psů, jejichž držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně:

a) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v části obce Čáslav – Staré Město 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

b) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v částech města Filipov, Lochy, Kalabousek, Vrcha 60 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

c) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních částech města v rodinném domě 120 Kč za prvního psa a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

d) v případě přihlášení nebo sídla držitele psa v ostatních částech města v ostatních druzích staveb 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku ze psů:

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 1. července příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek ze psů splatný do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.