Stavba

Veškeré formuláře jsou k dispozici na odboru výstavby a regionálního rozvoje ZDE.

Seznam dokladů předkládaných stavebnímu úřadu (pro stavební povolení / ohlášení stavby) – stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, správců technické infrastruktury a další doklady Vám zašlou na vyžádání pracovníci odboru výstavby a regionálního rozvoje.