Úmrtí - oznámení matričnímu úřadu

Anna Melechovská

Mgr. Anna Melechovská

matrika (nám. Jana Žižky z Trocnova 1)

tel: 327 300 227
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Andrea Šimková

Bc. Andrea Šimková

matrika (nám. Jana Žižky z Trocnova 1)

tel: 327 300 227
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Oznámit úmrtí je matričnímu úřadu povinen lékař do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého. Matriční úřad Čáslav vydá úmrtní list do 30 dnů po obdržení podkladů k zápisu úmrtí.

MěÚ Čáslav, matriční úřad je příslušný k vystavení úmrtního listu, pokud došlo k úmrtí v těchto obcích:

 • Bílé Podolí
 • Brambory
 • Čáslav
 • Čejkovice
 • Dobrovítov
 • Horka I.
 • Horušice
 • Hraběšín
 • Chotusice
 • Kluky
 • Krchleby
 • Močovice
 • Rohozec
 • Semtěš
 • Souňov
 • Starkoč
 • Šebestěnice
 • Třebešice
 • Třebonín
 • Vlačice
 • Vodranty
 • Vrdy
 • Zbýšov
 • Žehušice

 

Kdo je oprávněn ve věci jednat

Úmrtní list bude vydán členům rodiny (tj. manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být řádně úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společně domácnosti, anebo osobě, která je vypravitelem pohřbu.

Úmrtní list lze po doručení potřebných dokladů zaslat oprávněné osobě poštou doporučeně do vlastních rukou nebo převzít osobně na matričním úřadě.

 

Jaké doklady potřebujet mít s sebou

 • doklad totožnosti OP/CP
 • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému
 • pokud jste vypravitel pohřbu, je třeba předložit objednávku pohřbu (
  popřípadě fakturu) z pohřební služby
 • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici

Kde nás najdete