Symboly města

Městský znak Čáslavi modrou patou znázorňuje říčku Brslenku, která je přítokem Doubravy, na červené tinktuře štítu je stříbrná kvádrovaná hradba, uvnitř jsou tři stříbrné hladké věže, z krajních věží vyrůstají dva přivrácení trubači, mezi nimi, nad prostřední věží, spatříme na modrém gotickém štítku dvojocasého lva – symbol českých králů.