Odbor životního prostředí

Michal Ryšán

RNDr. Michal Ryšán

vedoucí odboru, ochrana ovzduší

tel: 725 377 184
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Gabriela Kacanová Benešová

Ing. Gabriela Kacanová Benešová

odpadové hospodářství Čáslav

tel: 722 963 822
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Lenka Bromová

Lenka Bromová

studny, DČOV, havarijní plány

tel: 722 919 301
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Zita Krepsová

Ing. Zita Krepsová

Stání správa lesů, myslivosti, rybářství a ochrany zvířat proti týrání

tel: 327 300 138 / 725 789 664
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Michaela Kubešová

Ing. Mgr. Michaela Kubešová

odpady, závazná stanoviska

tel: 725 044 656
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Ivo Mojžíš

Bc. Ivo Mojžíš

vodoprávní úřad

tel: 725 855 132
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Eva Trtíková

Ing. Eva Trtíková

vodoprávní úřad

tel: 725 583 913
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

Petr Vobořil

Mgr. Petr Vobořil

ochrana přír., ZPF

tel: 327 300 138 / 725 535 852
e-mail:
odbor: Odbor životního prostředí

  • zajištuje ochranu životního prostředí v přenesené působnosti

Dále vykonává některé činnosti na úseku

  • rostlinolékařské péče dle zákona č. 326/2004 Sb.
  • ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb.
  • veterinární péče dle zákona č. 166/1999 Sb.
  • ekologického zemědělství dle zákona č. 242/2000 Sb.

Kde nás najdete