Úsek odpadového hospodářství

Úsek odpadového hospodářství zajišťuje dle zákona č. 541/2020 Sb. a č. 542/2020 Sb.:

  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi
  • uděluje souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady
  • vyjadřuje se ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů
  • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
  • kontroluje, zda osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu
  • projednávání přestupků

 

Formuláře k podání ročního hlášení naleznete ZDE.

Veškeré informace ohledeně povinností a nakladání s odpady upravuje zákon č.541/2020 Sb.

Při podání Žádosti o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů je hrazen správní poplatek 1000 Kč.

Kde nás najdete