Úsek rybářství

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

  • ustanovuje, odvolává či ruší rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
  • projednává přestupky
  • vydává rybářské lístky

Kde nás najdete