Úsek ochrany ovzduší

Úsek ochrany ovzduší zajišťuje dle zákona č. 201/2012 Sb.

 

  • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany ovzduší
  • vydává závazná stanoviska k umístění, provedení a užívání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona
  • provádí kontrolní činnost u nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší na území obce s rozšířenou působností
  • vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší (jedná se o zdroje větších společností) kontroluje Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, odd. ochrany ovzduší, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6.
  • projednávání přestupků

Kde nás najdete