Úsek ochrany přírody

Úsek ochrany přírody zajišťuje dle zákona č. 114/1992 Sb.

  • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
  • vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků (vodní tok, údolní niva, rybník, les...)
  • odchylný postup při ochraně ptáků
  • vyhlašování památných stromů a registrovaných významných krajinných prvků
  • projednávání přestupků

Kde nás najdete