Městský úřad Čáslav - odbor životního prostředí
nám. J.Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

sídlo odboru : gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
vyřizuje Petr Vobořil - 327 300 138 - voboril@meucaslav.cz
_____________________________________________________________
Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
katastrální územípozemky p.č.
popis záměru
k žádosti přiložte doplňující podklady, např. podrobnosti k záměru nebo zákres v mapě
_____________________________________________________________
žadatel - jméno / název, datum narození / IČ, adresa, další kontakt
podpis žadatele