Úsek ochrany zemědělského půdního fondu

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu zajišťuje dle zákona č. 334/1992 Sb.

  • souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do 1 ha
  • rozhodování o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení
  • rozhodování v pochybnostech
  • použití sedimentů na zemědělské půdě
  • projednávání přestupků

Kde nás najdete