Úsek řízený tajemníkem

Martin Ronovský

Ing. Martin Ronovský, DiS.

tajemník

tel: 739 174 689
e-mail:
odbor: Vedení města

Kateřina Jetlebová

Kateřina Jetlebová

pracovnice krizové řízení, GIS

tel: 604 779 797
e-mail:
odbor: Úsek řízený tajemníkem

Zdeňka Veselá

Zdeňka Veselá

sekretářka

tel: 327 300 201
e-mail:
odbor: Úsek řízený tajemníkem

  •  technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání zastupitelstva města a rady města, vypracovává zápisy z jednání těchto orgánů a jejich usnesení
  •  zajišťuje úkoly pro brannou pohotovost státu, válečný stav a mimořádné situace, hospodářskou mobilizaci
  •  organizačně zabezpečuje chod krizového štábu a bezpečnostní rady města

Kde nás najdete