Odbor výstavby a územního plánování

Klára Kuperová

Mgr. Klára Kuperová

vedoucí odboru

tel: 725 404 765
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Ivana Hájková

Ivana Hájková

stavební řízení

tel: 327 300 217
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Nela Kolibášová

Bc. Nela Kolibášová

územní plánování

tel: 327 300 218
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Eva Lonská

Ing. Eva Lonská

stavební řízení

tel: 327 300 230
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Martina Plechatová

Martina Plechatová

územní plánování

tel: 327 300 218
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Petra Štěpánková

Petra Štěpánková

stavební řízení

tel: 327 300 263
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Nikola Sobkěvičová

Mgr. Nikola Sobkěvičová

stavební řízení

tel: 327 300 219
e-mail:
odbor: Odbor výstavby a územního plánování

Agendu stavebního řízení jednotlivých obcí s rozšířenou působností spravují:

 • Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování, je pověřen výkonem státní správy na úseku stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění), dále vykonává působnost speciálního stavebního úřadu, pouze na katastrálním území Čáslav, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • jsme pověření výkonem státní správy dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky číslo 326/2000 Sb., podle něhož určujeme, rušíme čísla popisná a evidenční, předkládáme návrhy na pojmenování ulic do rady města v katastrálním území Čáslav a Filipov

Výkon státní správy na úseku stavebního zákona vykonáváme v těchto obcích a jejich částech:

 • Obec Adamov
 • Obec Bílé Podolí (Bílé Podolí, Zaříčany, Lovčice)
 • Obec Brambory
 • Obec Bratčice
 • Obec Chotusice (Druhanice)
 • Obec Čáslav (Kalabousek, Lochy, Filipov)
 • Obec Čejkovice
 • Obec Dobrovítov (Dědice)
 • Obec Drobovice                      
 • Obec Horka I. (Borek, Svobodná Ves)
 • Obec Horky
 • Obec Horušice 
 • Obec Hraběšín               
 • Obec Kluky (Nová Lhota, Olšany, Pucheř)
 • Obec Krchleby (Chedrbí)
 • Obec Močovice
 • Obec Potěhy
 • Obec Rohozec 
 • Obec Schořov
 • Obec Semtěš 
 • Obec Souňov 
 • Obec Starkoč                            
 • Obec Šebestěnice  
 • Obec Třebešice
 • Obec Třebonín
 • Obec Tupadly
 • Obec Vlačice (Výčapy)
 • Obec Vlkaneč   (Kozohlody, Přibyslavice)
 • Obec Vodranty
 • obec Vrdy (Vrdy, Dolní Bučice, Horní Bučice, Zbyslav)
 • Obec Zbýšov (Březí, Chlum, Damírov, Klucké Chválovice, Krchlebská Lhota, Opatovice, Zbudovice)
 • Obec Žáky (Štrampouch)
 • Obec Žehušice (Bojmany)
 • dále vykonáváme i činnost územního plánování (pořizování územních plánů…) pro výše uvedené obce a obce spadající do působnosti Stavebního úřadu Žleby.
Pro výkon působnosti obecného stavebního úřadu ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu pro celý správní obvod obcí Vrdy, Bílé Podolí, Brambory a Starkoč je určen Městský úřad Čáslav, odbor výstavby a územního plánování.   

 

Kde nás najdete