Odbor dopravy

Lubomír Vilímek

Mgr. Lubomír Vilímek

vedoucí odboru, zkušební komisař

tel: 327 300 130, 725 774 348
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Alexandra Csongárová

Alexandra Csongárová

registr vozidel

tel: 327 300 128/129
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Vendulka Jarolímová

Vendulka Jarolímová

registr vozidel

tel: 327 300 128/129
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Jursíková

Jana Jursíková

dopravní přestupky, TAXI

tel: 327 300 112
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Iva Kubiasová

Iva Kubiasová

dopravní přestupky

tel: 327 300 119
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Josef Mašek

Bc. Josef Mašek

silniční hospodářství, registr vozidel

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Alena Petrikovičová

Alena Petrikovičová

registr řidičů

tel: 327 300 126
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Petr Řezníček

Petr Řezníček

technik, zkušební komisař

tel: 327 300 140
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Miroslava Spěváková

Miroslava Spěváková, DiS.

dopravní přestupky

tel: 327 300 119
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Jana Šulcová

Jana Šulcová

silniční hospodářství

tel: 327 300 131
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Tomáš Vilímek

Tomáš Vilímek, DiS.

registr vozidel, dopravní přestupky

tel: 327 300 128/129
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Milan Vrátil

Milan Vrátil

dopravní přestupky, SME

tel: 327 300 143
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Kamil Flossmann

Bc. Kamil Flossmann

dopravní přestupky

tel: 327 300 125
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

Ladislava Procházková

Bc. Ladislava Procházková

registr řidičů

tel: 327 300 127
e-mail:
odbor: Odbor dopravy

  • ve věcech provozu na pozemních komunikacích:
  • uděluje a odnímá řidičská oprávnění; nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění; vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty; vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám; projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:
    • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí; schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole; provádí zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění; vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích:
    • vede registr silničních vozidel; rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel; přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značky; vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla; provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla; rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu; schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla; provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla; rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
  • vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu
  • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích pro správní obvod Čáslav (např. rozhoduje o uzavírkách, překopech a jiných zvláštních užívání silnic), stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Kde nás najdete