Taxislužba

Odbor dopravy je dopravním úřadem pro výkon státní správy ve věcech městské autobusové dopravy a taxislužby. Místní příslušnost je určena sídlem účastníka, vychází ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní úřad rozhoduje o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby jednotlivých provozovatelů taxislužby, toto podléhá správnímu poplatku dle zákona o správních poplatcích.

Dále rozhoduje o vystavení průkazu řidiče taxislužby, kdy z vlastní činnosti provádí ověření spolehlivosti řidiče ve smyslu zákona o silniční dopravě. Rovněž vystavení průkazu podléhá správnímu poplatku, průkaz je vystaven na dobu 5 let.

Provádí výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby.