Odbor vnitřních věcí

Jaroslava Chalupová

Bc. Jaroslava Chalupová

vedoucí odboru

tel: 327 300 120
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Martina Andrle Vojtová

Bc. Martina Andrle Vojtová, DiS.

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Kateřina Hovorková

Bc. Kateřina Hovorková

přestupková agenda

tel: 327 300 120
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Libuše Křížová

Libuše Křížová

ohlašovna evidence obyvatel

tel: 327 300 113
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Soňa Martínková

Soňa Martínková

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Anna Melechovská

Mgr. Anna Melechovská

matrika (nám. Jana Žižky z Trocnova 1)

tel: 327 300 227
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Jaroslava Minaříková

Jaroslava Minaříková

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Jana Suchardová

Jana Suchardová

OP, CP, evidence obyvatel

tel: 327 300 122/123
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Andrea Šimková

Bc. Andrea Šimková

matrika (nám. Jana Žižky z Trocnova 1)

tel: 327 300 227
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Odbor zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku:

 1. matrika (se sídlem na nám. Jana Žižky z Trocnova 1)
 2. ohlašovna, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, projednávání přestupků (se sídlem v ulici Gen. Eliáše 6)
 
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy
 • provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • zajišťuje agendu přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území ČR, zavádí údaje o doručovací adrese
 • vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku projednávání přestupků dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • projednává přestupky podle zákona o střelných zbraních a střelivu
 • vypracovává posudky o pověsti občanů pro potřeby soudů, policie a jiných státních orgánů
 • podílí se na zajišťování výkonu státní správy na úseku voleb
 • vede agendu ztrát a nálezů

Kde nás najdete