Matrika

Jaroslava Chalupová

Bc. Jaroslava Chalupová

vedoucí odboru

tel: 327 300 120
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Anna Melechovská

Mgr. Anna Melechovská

matrika (nám. Jana Žižky z Trocnova 1)

tel: 327 300 227
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Andrea Šimková

Bc. Andrea Šimková

matrika (nám. Jana Žižky z Trocnova 1)

tel: 327 300 227
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

  • vede matriky narození, manželství a úmrtí
  • vystavuje rodné, oddací, úmrtní listy včetně jejich duplikátů a doslovných výpisů
  • provádí na žádost změnu jména a příjmení
  • provádí na žádost zápisy do zvláštní matriky Brno, matriční události občanů ČR, které nastaly v cizině
  • ověřuje podpisy a listiny
  • ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti provádí vítání občánků do života, uvítání prvňáčků, jubilejní svatby, gratulace jubilantů starších 80 let

 

Elektronická komunikace s matričním úřadem

Žadatelé, kteří disponují nezbytnými prostředky elektronické komunikace, tj. datovou schránkou fyzické osoby nebo zaručeným elektronickým podpisem, mohou komunikovat s matričním úřadem elektronicky (např. požádat o vystavení duplikátu matričního dokladu).

Vlastnoručně podepsanou žádost o duplikát matričního dokladu může fyzická osoba zaslat i poštou. V případě, že fyzická osoba žádá o duplikát matričního dokladu za člena rodiny, je třeba doložit matričnímu úřadu příbuzenský vztah k uvedené osobě a předložit doklad totožnosti žadatele.

V případě, že žádá zmocněnec o vystavení matričního dokladu na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen.

 

Občan na úřadě, co dělat: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx (více informací k řešení záležitostí spadajících pod matriku)

Kde nás najdete