Jméno a příjmení

Změna jména a příjmení:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení
 • u nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • (není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen)

 

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodů manželství:

 • doklad totožnosti
 • oddací list, doklad o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci
 • rodný list

Oznámení lze přijmout nejpozději do 6. měsíce od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

 

Kompletní informace ke jménům, jejich změnám a úpravám spolu s příjmeními ZDE.