Formuláře ke stažení

Přílohy ke stažení

 1. Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru (dodatečný záznam do matriční knihy) [PDF, 199 kB]
 2. Žádost o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost/mimo dobu stanovenou radou obce [PDF, 472 kB]
 3. Přihláška na vítání občánků města Čáslavi (pouze pro děti s trvalým pobytem v Čáslavi) [PDF, 86 kB]
 4. Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve [PDF, 583 kB]
 5. Dodatek k dotazníku k uzavření manželství [PDF, 173 kB]
 6. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství [PDF, 183 kB]
 7. Žádost o povolení změny příjmení pro celou rodinu [PDF, 204 kB]
 8. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte (do 18 let) [PDF, 190 kB]
 9. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení zletilé osobě (od 18 let) [PDF, 171 kB]
 10. Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství [PDF, 174 kB]
 11. Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru (do knihy narození při provedení zápisu–při narození dítěte) [PDF, 155 kB]
 12. Žádost o zápis příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru (dodatečný záznam do knihy narození–již zapsané dítě) [PDF, 159 kB]
 13. Prohlášení o užívání dvou jmen (osoba narozená do 31. 12. 1949) [PDF, 164 kB]
 14. Prohlášení o užívání dvou jmen (osoba narozená po 01. 01. 1950) [PDF, 161 kB]
 15. Prohlášení o volbě druhého jména (nezletilá osoba do 18 let) [PDF, 176 kB]
 16. Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí formou kopie matričního zápisu [PDF, 318 kB]
 17. Žádost o vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu [PDF, 122 kB]
 18. Žádost o nahlédnutí do matriční knihy narození, manželství nebo úmrtí [PDF, 98 kB]
 19. Prohlášení o užívání společného příjmení jednoho z manželů [PDF, 66 kB]
 20. Prohlášení o užívání společného příjmení za trvání manželství [PDF, 66 kB]
 21. Prohlášení souhlasné o jménu.pdf [DOC, 52 kB]
 22. Formulář čas narození.pdf [PDF, 227 kB]