Přestupky

Jaroslava Chalupová

Bc. Jaroslava Chalupová

vedoucí odboru

tel: 327 300 120
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

Kateřina Hovorková

Bc. Kateřina Hovorková

přestupková agenda

tel: 327 300 120
e-mail:
odbor: Odbor vnitřních věcí

 1. Přestupkovou agendu zajišťuje Komise k projednávání přestupků města Čáslavi pro svůj správní obvod a na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje pro obce Adamov, Bílé Podolí, Brambory, Bratčice, Čejkovice, Dobrovítov, Drobovice, Horka I., Horušice, Hostovlice, Hraběšín, Chotusice, Kluky, Krchleby, Močovice, Potěhy, Rohozec, Semtěš, Schořov, Souňov, Starkoč, Šebestěnice, Třebešice, Tupadly, Vinaře, Vlkaneč, Vodranty, Zbýšov, Žáky, Žehušice a Žleby a na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro obce Horky, Okřesaneč a Třebonín.
 2. Komise je zvláštním orgánem obce. Komisi zřizuje a její členy jmenuje starosta.
 3. Komise jedná a rozhoduje ve tříčlenném složení, ústní jednání je neveřejné.
 4. Při projednávání přestupků se řídí zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Projednává

 • přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje
 • přestupky proti pořádku v územní samosprávě
 • přestupky proti veřejnému pořádku
 • přestupky proti občanskému soužití
 • přestupky proti majetku
 • přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon

 

Kontakty  

 • 327 300 120
 • Bc. Kateřina Hovorková – hovorkova@meucaslav.cz
 • Bc. Jaroslava Chalupová – chalupova@meucaslav.cz

Kde nás najdete