Kancelář tajemníka

Martin Ronovský

Ing. Martin Ronovský, DiS.

tajemník

tel: 739 174 689
e-mail:
odbor: Vedení města

Pavel Kasal

Pavel Kasal

správce budov a vozového parku

tel: 722 962 587
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Ladislava Konečná

Ladislava Konečná

kontrolní pracovnice, správce archivu

tel: 725 082 003
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Martina Milá

Bc. Martina Milá

kontrolní pracovnice, pověřenec pro ochranu osobních údajů

tel: 602 378 777
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Aranka Pelikánová

JUDr. Aranka Pelikánová

právnička

tel: 327 300 231
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Zdeňka Pospíšilová

Zdeňka Pospíšilová

mzdová účtárna

tel: 327 300 212
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Marcela Vitáková

Marcela Vitáková, DiS.

pracovnice podatelny

tel: 327 300 200
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Helena Povolná

Helena Povolná

personalistka

tel: 327 300 231/602 132 945
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

Nikol Jelínková

Nikol Jelínková

Pracovnice podatelny

tel: 327 300 200
e-mail:
odbor: Kancelář tajemníka

  • vede evidenci vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  • vede evidenci obecně závazných vyhlášek města
  • vyřizuje přestupky v agendě střetu zájmů veřejných funkcionářů
  • vymáhá pohledávky na úseku místních poplatků a nájemného
  • poskytuje právní servis zaměstnancům úřadu v případě složitějších právních úkonů a činností
  • poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů
  • vede kroniku města
  • vede personální agendu zaměstnanců města
  • zabezpečuje chod podatelny
  • kontrolní činnost

Kde nás najdete