Komise pro školství

Náplň činnosti

Komise v rámci své činnosti připravuje konkrétní návrhy vedoucí k:

  • efektivní spolupráci škol a školských zařízení na území města Čáslavi se zřizovatelem i mezi sebou navzájem
  • efektivnímu poskytování finančních prostředků městem Čáslav v oblasti vzdělávání
  • sdílení informací v oblasti vzdělávání

Komise přijímá podněty týkající se školství, zprostředkovává jejich řešení.

Aktuální témata

Komise se bude v nejbližší době zabývat těmito tématy:

  • zapojení města Čáslavi do MAS
  • řešení námětů a úkolů vzešlých z hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
  • podpora učitelů

Komise uvítá jakékoli podněty. Ty je možné podávat standardně na podatelnu městského úřadu, ať už fyzicky, e-mailem na adresu podatelna@meucaslav.cz nebo prostřednictvím datové schránky s ID ffnbe7e.

 

Složení komise:

 
předseda: 
Mgr. David Tichý

 

členové: 
Mgr. Ladislava Bednářová
Mgr. Jana Přibylová
Irena Holíková
Bc. Radek Holík
Ing. Petra Kundeliusová
Mgr. Norbert Kobela
Helena Pecharová