Finanční výbor

 
Složení výboru: 
 
předseda:
Mgr. Martin Jusko
 
členové:
Daniel Korábek
Renata Lebedová
Mgr. Daniel Mikš
Ing. Miroslav Richter, CSc.
Marie Šibravová
Alice Vavřinová