Komise pro kulturu, spolkovou činnost a cestovní ruch

 
Složení komise: 
 
předseda:
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 
 
členové:
Irena Holíková
MgA. Mgr. Klára Fidlerová
David Novák
Ing. Eva Křížová
Martin Slanina
Mgr. Tomáš Ouředník
Mgr. Lada Bartošová
Bc. Michaela Dvořáková, DiS.