Komise pro zdravotnictví a sociální služby

Úkol komise:

Komise pro zdravotnictví a sociální služby vykonává s cílem podporovat a rozvíjet oblast zdravotnických a sociálních služeb ve městě a jeho okolí zejména následující činnosti:
  • připravuje návrhy pro radu města ohledně přidělení bytů zvláštního určení
  • spolupracuje s odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi města zabývajícími se sociálními službami a neziskovými organizacemi působícími v regionu, např. na přípravě žádostí o dotace
  • sbírá a posuzuje podněty od členů komise a veřejnosti, zpracovává je a navrhuje řešení radě města
  • pro veřejnost organizuje akce týkající se zdravotnictví a sociálních služeb 

 

Složení komise: 

předseda: 
MUDr. Julie Provazníková
 
členové: 
Mgr. Markéta Dvořáková
Marcela Havránková
DiS., Mgr. Eva Medková
Mgr. Jiřina Pospíšilová
Bc. Kateřina Woháková, DiS.
Blanka Čejková
Bc. Hana Rubešová
Martina Semerádová
Mgr. Vladimíra Šnajdarová