Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města

Úkol komise: 

Komise pro nakládání s majetkem města je poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy v oblasti nakládání s majetkem města. Komise projednává a vyhodnocuje předložené žádosti občanů o koupi, směnu nebo jinou formu převodu městského majetku. Před vydáním svého stanoviska provádí komise, pokud je to potřebné, i šetření na místě samém za účasti žadatele. Na svém zasedání poté členové komise hlasují o tom, zda radě města doporučí, či nedoporučí převod majetku a z jakého důvodu. Komise se bude scházet minimálně jednou za čtvrt roku a v případě, že bude více zpráv k projednání, bude majetková komise svolána i dříve. 

 
Složení komise: 
 
předsedkyně: 
JUDr. Anna Krúpová 
 
členové: 
Bc. Jana Vaňková
Ing. Jiří Polanský
Bc. Radek Holík
Olga Hrubá
JUDr. Jiří Kunášek
Ing. Iveta Motyčková
Jan Musil