Komise pro nakládání s nemovitým majetkem města

Úkol komise: 

Komise pro nakládání s majetkem města je poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy v oblasti nakládání s majetkem města. Komise projednává a vyhodnocuje předložené žádosti občanů o koupi, směnu nebo jinou formu převodu městského majetku. Před vydáním svého stanoviska provádí komise, pokud je to potřebné, i šetření na místě samém za účasti žadatele. Na svém zasedání poté členové komise hlasují o tom, zda radě města doporučí, či nedoporučí převod majetku a z jakého důvodu. Komise se bude scházet minimálně jednou za čtvrt roku a v případě, že bude více zpráv k projednání, bude majetková komise svolána i dříve. 

 

Složení komise: 

předseda: 
Ing. Drahomír Blažej, MBA 
 
členové: 
Pavel Bělohlávek
Mgr. Václav Drda
JUDr. Jiří Kunášek
Mgr. Markéta Šafránková
Mgr. Tomáš Ouředník
Mgr. Renata Vaculíková
Mgr. Jiří Vavřina
Mgr. Jaroslav Vostrovský