Komise pro regeneraci kulturních památek

 
Složení komise: 
 
předseda: 
Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 
 
členové: 
Bc. Lukáš Janota
Irena Holíková
Mgr. Pavla Obořilová 
Bc. Jiřina Kožená
Ing. arch. Iveta Merunková
Mgr. Jindřiška Černochová
Ing. Lucie Bilá
Bc. Michaela Dvořáková, DiS.