Kontrolní výbor

 
Složení výboru: 
 
předseda:
JUDr. Vlastislav Málek
 
členové:
Mgr. Martin Jusko
Ing. Vlastimil Kopecký
MUDr. Michaela Mandáková
Ing. Kristýna Neuhauserová Ph.D
Vojtěch Nezbeda
Ing. Miroslav Richter CSc.