Kontrolní výbor

 
Složení výboru: 
 
předseda:
Ing. Drahomír Blažej, MBA
 
členové:
Bohumila Chalupová
Ing. Vlastimil Kopecký
Jitka Polmanová
Jiřina Radovnická
Ing. Jan Špaček
Mgr. Renata Vaculíková
Ing. Josef Vavřinec
Mgr. Tomáš Hasík
Ing. Jaromír Strnad
Ing. Milan Urban