Zprávy pro zasedání ZM 20. 6. 2022

Vyvěšeno: 13.06.2022 - 13.06.2023
Kategorie: Usnesení, zápisy, zvukové záznamy a zprávy Zastupitelstva města Čáslavi

Přílohy

 1. 01_HORSKÝ_Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2021-anonym_.pdf [PDF, 17,67 MB]
 2. 02_HORSKÝ_Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2021-anonym_.pdf [PDF, 17,07 MB]
 3. 03_HORSKÝ_Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské společnosti-anonym.pdf [PDF, 282 kB]
 4. 04_JUSKO_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za březen-květen 2022-anonym_.pdf [PDF, 219 kB]
 5. 05_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 3_2022-anonym_.pdf [PDF, 329 kB]
 6. 06_MÁLEK_Důvodová zpráva_Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030-anonym [PDF, 94 kB]
 7. 06_MÁLEK_Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030_Návrhová a implementační část-anonym [PDF, 1,43 MB]
 8. 06_MÁLEK_Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030_Socioekonomická analýza-anonym [PDF, 7,1 MB]
 9. 06_MÁLEK_Vypořádání připomínek k návrhu Návrhové a implementační části Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do rok-anonym [PDF, 146 kB]
 10. 07_MÁLEK_Zpráva_o_aktuálním_vývoji_v _odpadovém_hospodářství_v_Čáslavi-anonym_.pdf [PDF, 782 kB]
 11. 08_MÁLEK_Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Čáslavi na volební období 2022 - 2026-anonym_.pdf [PDF, 57 kB]
 12. 09_MÁLEK_Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku Droinvest s.r.o.-anonym_.pdf [PDF, 1,92 MB]
 13. 10_HORSKÝ_Změna č. 4 územního plánu Čáslav-anonym.pdf [PDF, 5,24 MB]
 14. 11_HORSKÝ_Změna č. 5 územního plánu Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 77 kB]
 15. 12_HORSKÝ_Změna č. 5 - I. územního plánu Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 144 kB]
 16. 13_HORSKÝ_Změna č. 5 - II. územního plánu Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 150 kB]
 17. 14_HORSKÝ_Změna č. 5 - III. územního plánu Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 700 kB]
 18. 15_HORSKÝ_Změna č. 5 - IV. územního plánu Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 172 kB]
 19. 16_HORSKÝ_Změna č. 5 - V. územního plánu Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 130 kB]
 20. 17_KRÚPOVÁ_Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2137 v k.ú. Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 868 kB]
 21. 18_KRÚPOVÁ_Záměr na bezúplatný převod poz. p.č. 2020_4 2336_375 části poz. p.č. 2020_3 a části poz. p.č. 2019_2 v k.ú. Čáslav; b) Záměr na prodej části poz. p.č. 2.pdf [PDF, 2,95 MB]
 22. 19_KRÚPOVÁ_Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 158_2 v k.ú. Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 1,99 MB]
 23. 20_KRÚPOVÁ_Prodej části pozemku p.č. 358_1 a části pozemku p.č. 358_36 v k.ú. Ćáslav-anonym_.pdf [PDF, 2,71 MB]
 24. 21_KRÚPOVÁ_a) Záměr odkupu pozemku pod chodníkem jež je součástí pozemku p.č. 1776_35 v k. ú. Čáslav; b) Záměr prodeje pozemku p.č. 1776_149 a 1762_29 v k.ú. Čásla.pdf [PDF, 1,42 MB]
 25. 22_KRÚPOVÁ_a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749_14 v k. ú. Čáslav; b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749_14 v k.ú. Čáslav-anonym_.pdf [PDF, 2,17 MB]
 26. 23_KRÚPOVÁ_Smlouva o zřízení práva stavby ke stavbě teplovodních kanálů pod názvem Čáslav ul. Žitenická Oprava a rozšíření tepelných sítí-anonym_.pdf [PDF, 1,24 MB]
 27. 24_MANDÁKOVÁ_Poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví pro rok 2022-anonym_.pdf [PDF, 1,11 MB]