Třídění odpadů – co třídíme?

Jinou optikou na danou věc pohlížejí obce a jinou jejich obyvatelé, je ale důležité si uvědomit, že systém třídění odpadu v dané obci by měl sloužit především jejím obyvatelům a jejich potřebám.
Tříděním odpadu zásadním způsobem snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky a kompenzujeme tak náš konzumní způsob života, při kterém produkujeme nemalé množství odpadu.
Třídění odpadu má smysl!

Jak správně třídit jednotlivé běžně užívané obaly se dočtete ZDE.