Do nádoby na bioodpad patří:

z domácnosti:

zbytky jídel rostlinného původu,

slupky a zbytky ovoce a zeleniny,

kávový odpad včetně papírových filtrů,

čajové sáčky,

zbytky obilnin,

ze zahrady:

tráva a plevele,

listí, seno, sláma,

košťály a celé rostliny,

drcené větve,

skořápky ořechů,

 

Do nádoby na bioodpad nepatří:

IGELITOVÉ SÁČKY,

stavební odpad, kamení

vařené těstoviny, omáčky,

plasty, sklo, kovy,

maso, kosti, pomazánky,

pleny, obvazy,

sáčky z vysavače, cigarety,

popel, olej

uhynulá zvířata

podestýlka pro zvířata

exkrementy

 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

Biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu je biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo vedlejšími produkty živočišného původu.