Do nádoby na bioodpad patří:

z domácnosti:

zbytky jídel rostlinného původu

slupky a zbytky ovoce a zeleniny

kávový odpad včetně papírových filtrů

čajové sáčky

zbytky obilnin

ze zahrady:

tráva a plevel

listí, seno, sláma

košťály a celé rostliny

drcené větve

skořápky ořechů

 

Do nádoby na bioodpad nepatří:

IGELITOVÉ SÁČKY

stavební odpad, kamení

vařené těstoviny, omáčky

plasty, sklo, kovy

maso, kosti, pomazánky

pleny, obvazy

sáčky z vysavače, cigarety

popel, olej

uhynulá zvířata

podestýlka pro zvířata

exkrementy

 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

Biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu je biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo vedlejšími produkty živočišného původu.