Bioodpad

Do hnědé nádoby na bioodpad patří:

z domácnosti:

 • zbytky jídel rostlinného původu
 • slupky a zbytky ovoce a zeleniny
 • kávový odpad včetně papírových filtrů
 • čajové sáčky
 • zbytky obilnin

ze zahrady:

 • tráva a plevel
 • listí, seno, sláma
 • košťály a celé rostliny
 • drcené větve
 • skořápky ořechů

 

Do hnědé nádoby na bioodpad nepatří:

 • igelitové sáčky
 • stavební odpad, kamení
 • vařené těstoviny, omáčky
 • plasty, sklo, kovy
 • maso, kosti, pomazánky
 • pleny, obvazy
 • sáčky z vysavače, cigarety
 • popel, olej
 • uhynulá zvířata
 • podestýlka pro zvířata
 • exkrementy

 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

Biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu je biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo vedlejšími produkty živočišného původu.