Do modrého kontejneru na papír patří:

krabičky od pytlíkových čajů

vnější obaly čokolád

pytlíky od mouky, strouhanky, cukru

noviny, časopisy s papírovou obálkou

krabice od bot

lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané)

sešity, paperbacky

knihy bez vazby

kancelářský papír

ostatní papír všeho druhu

 

Do modrého kontejneru na papír nepatří:

uhlový (karbonový) papír

znečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin

nápojové kartony (tetrapack)