Papír

Do modrého kontejneru na papír patří:

 • krabičky od pytlíkových čajů
 • vnější obaly čokolád
 • pytlíky od mouky, strouhanky, cukru
 • noviny, časopisy s papírovou obálkou
 • krabice od bot
 • lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané)
 • sešity, paperbacky
 • knihy bez vazby
 • kancelářský papír
 • ostatní papír všeho druhu

 

Do modrého kontejneru na papír nepatří:

 • uhlový (karbonový) papír
 • znečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin
 • nápojové kartony (tetrapack)