Do modrého kontejneru na papír patří:

krabičky od pytlíkových čajů,

vnější obaly čokolád,

pytlíky od mouky, strouhanky, cukru,

noviny, časopisy s papírovou obálkou,

krabice od bot,

lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané),

sešity, paperbacky,

knihy bez vazby,

kancelářský papír,

ostatní papír všeho druhu

 

Do modrého kontejneru na papír nepatří:

uhlový (karbonový) papír,

znečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin,

nápojové kartony (tetrapack)