Jedlé oleje a tuky

Tuky a oleje vylévané do kanalizační sítě představují riziko pro průchodnost kanalizace. Jedním z důvodů třídění olejů a tuků je tedy odlehčení kanalizační síti a čistírně odpadních vod, ve které způsobují oleje a tuky komplikace při biologickém stupni čištění odpadní vody.

Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspěchem recyklovat a dále použít v různých oborech. Použité oleje a tuky vhazujte do nádoby pouze v uzavřených plastových obalech (např. PET lahve). Vytříděné oleje a tuky procházejí různými stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího použití, jedná se například o filtraci k odstranění hrubých nečistot a chemické úpravě. Vytříděná a upravená komodita slouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci, využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.

 

Do nádoby patří:

  • použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací olej, olej na smažení
  • ztužené jedlé oleje

Do nádoby nepatří:

  • technické oleje (převodové, tlumičové, motorové)
  • maziva a kapaliny

 

Kde najdete nádobu na olej a tuky?

  • Jahodová – Ludmily Formanové (kontejnerové stání na tříděný odpad)
  • Boženy Němcové č.p. 1183 (kontejnerové stání na tříděný odpad)
  • Kostelní náměstí (vjezd vedle restaurace Na Fortně)
  • Žitenická č.p. 1529 (kontejnerové stání na tříděný odpad)
  • Prokopa Holého č.p. 1903 (kontejnerové stání na tříděný odpad)