Do nádoby patří:

použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací olej, olej na smažení

ztužené jedlé oleje

 

Do nádoby nepatří:

technické oleje (převodové, tlumičové, motorové)

maziva a kapaliny

 

V čem oleje a tuky do nádoby odkládat?

Použité oleje a tuky vhazujte do nádoby pouze v uzavřených plastových obalech (např. PET lahve).

 

Proč třídit oleje a tuky?

Tuky a oleje vylévané do kanalizační sítě představují riziko pro průchodnost kanalizace. Jedním z důvodů třídění olejů a tuků je tedy odlehčení kanalizační síti a čistírně odpadních vod, ve které způsobují oleje a tuky komplikace při biologickém stupni čištění odpadní vody.

Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspěchem recyklovat a dále použít v různých oborech.

 

Co se s jedlými oleji a tuky děje dál?

Vytříděné oleje a tuky procházejí různými stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího použití, jedná se například o filtraci k odstranění hrubých nečistot a chemické úpravě. Vytříděná a upravená komodita slouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci, využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.

 

Kde najdete nádobu na olej a tuky?

1) Jahodová – Ludmily Formanové (kontejnerové stání na tříděný odpad)

2) Boženy Němcové č.p. 1183 (kontejnerové stání na tříděný odpad)

3) Kostelní náměstí (vjezd vedle restaurace Na Fortně)

4) Žitenická č.p. 1529 (kontejnerové stání na tříděný odpad)

5) Prokopa Holého č.p. 1903 (kontejnerové stání na tříděný odpad)