Textil

Proč sbírat textil?

Z větší části je starý textil v současné době odvážen na skládky komunálního odpadu nebo je spalován ve spalovnách. I když je recyklace textilu náročnější než třeba papíru nebo plastu, není důvod ji přehlížet. Odevzdané oblečení, které lze znovu použít, se předává charitativním organizacím. V případě, že se textil nedá tímto způsobem využít, přechází se na jeho recyklaci. Ta sice nezajištuje, že z trička bude opět tričko, ale získávají se produkty nižší kvality. Jedná se o výplně, izolace, čisticí prostředky nebo o materiál, který slouží k výrobě lepenek, prachovek či zátěžových koberců. Textilie se také používají k výrobě technických tkanin, které se uplatňují například při výrobě potahů sedaček u automobilů.

 

Co se odevzdává?

Dámské, pánské a dětské oblečení, letní a zimní oblečení. Mimo textilu je možné do nádob odevzdávat i různé druhy obuvi, přikrývek nebo hraček.

 

Kde lze textil odevzdat?

V Čáslavi můžete textil odevzdat ve sběrném místě nebo do speciálních kontejnerů na textil: 

  • U Domova důchodců (u stanice RWE) č.p. 1958/7
  • U MŠ Jahodová Čeplov č.p. 1730/59
  • R. Těsnohlídka č.p. 266/42
  • Sadová (u kruhových garáží) č.p. 306/1
  • U Lidlu 2546
  • Havlenova 2450
  • Generála Eliáše (u MěÚ) č.p. 244/1