Nápojové kartony (tetrapaky) jsou vyrobeny z několika druhů materiálů. Obsahují zpravidla plastové folie, kovové folie a z největší části papír (až 75 %). Papírová vlákna obsažená v nápojových kartonech jsou dlouhá a kvalitní, proto je vhodné je dále recyklovat.

Co patří do kontejnerů

Krabice od džusů, mléka, vína, a další nápojové kartony.

 

Co nepatří do kontejnerů

Všechno ostatní