Zprávy pro zasedání ZM 8.2.2021

Přílohy ke stažení

 1. 01_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 7_2020 [PDF, 142 kB]
 2. 02_HORSKÝ_Souhlas s provedením rekonstrukce tepelných sítí a žádost o poskytnutí zápůjčky [PDF, 1,12 MB]
 3. 03_HORSKÝ_Výsledky rozpočtového hospodaření města Čáslavi za rok 2020 [PDF, 93 kB]
 4. 04_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 1_2021 [PDF, 133 kB]
 5. 05_HORSKÝ_Změna č. 2 Územního plánu Čáslav - formou opatření obecné povahy [PDF, 7,94 MB]
 6. 06_HORSKÝ_Změna č. 4 Územního plánu Čáslav - schválení změny zkráceným postupem + určení zastupitele, který bude spolupracovat s [PDF, 215 kB]
 7. 07_HORSKÝ_Změna č. 4 Územního plánu Čáslav I.) - pozemková parcela číslo 12081 v k.ú. Čáslav [PDF, 792 kB]
 8. 08_HORSKÝ_Změna č. 4 Územního plánu Čáslav II.) - pozemková parcela číslo 968 v k.ú. Čáslav [PDF, 959 kB]
 9. 09_HORSKÝ_Změna č. 4 Územního plánu Čáslav III.) - prověření požadavků Města Čáslavi [PDF, 1,54 MB]
 10. 10_HORSKÝ_Změna č. 4 Územního plánu Čáslav IV.) - pozemková parcela číslo 2775 v k.ú. Čáslav [PDF, 709 kB]
 11. 11_HORSKÝ_Změna č. 4 Územního plánu Čáslav V.) - pozemkové parcely číslo 331, 26221, 26222, 2623, 2624 a stavební parcely číslo [PDF, 843 kB]
 12. 12_HORSKÝ_Dotace z programu SPORT na rok 2021 [PDF, 189 kB]
 13. 13_JUSKO_Zpráva o činnosti finančního výboru v roce 2020 [PDF, 107 kB]
 14. 14_JUSKO_Plán činnosti finančního výboru na rok 2021 [PDF, 98 kB]
 15. 15_KRÚPOVÁ_Uzavření Smluv o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi [PDF, 628 kB]