Zprávy pro zasedání ZM 21.6.2021

Přílohy ke stažení

 1. 1_MÁLEK_Průjezd nadměrných nákladů městem Čáslav-anonym. [PDF, 240 kB]
 2. 2_HORSKÝ_Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2020-anonym. [PDF, 20,69 MB]
 3. 3_HORSKÝ_Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2020-anonym. [PDF, 10,49 MB]
 4. 4_HORSKÝ_Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2021 auditorské společn [PDF, 47 kB]
 5. 5_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 3_2021-anonym. [PDF, 142 kB]
 6. 6_HORSKÝ_Změna č. 4. Územního plánu Čáslav-anonym. [PDF, 153 kB]
 7. 7_HORSKÝ_Možné budoucí pozemkové úpravy v k.ú. Čáslav-anonym. [PDF, 5,48 MB]
 8. 8_MÁLEK_Obecně závazná vyhláška č. 3_2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářstv [PDF, 2,23 MB]
 9. 9_MÁLEK_Rozdělení příspěvku od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2021-anonym. [PDF, 112 kB]
 10. 10_KRÚPOVÁ_Záměr nabýt pozemek p.č. 341_9 a pozemek p.č. 2117_37 v k.ú. Čáslav-anonym. [PDF, 815 kB]
 11. 11_KRÚPOVÁ_Záměr odkoupit pozemek p.č. 2444_9 v k.ú. Čáslav-anonym.cz [PDF, 809 kB]
 12. 12_KRÚPOVÁ_Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 208_16 v k.ú. Čáslav-anonym.cz [PDF, 804 kB]
 13. 13_KRÚPOVÁ_Nabytí pozemku p.č. 862_6 a pozemku p.č. 862_8 v k.ú. Čáslav-anonym.cz [PDF, 806 kB]
 14. 14_KRÚPOVÁ_Nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.st. 494_1 + + učinění nabídky na odk [PDF, 1,33 MB]
 15. 15_KRÚPOVÁ_Záměr prodat část pozemku p.č. 521_6 v k.ú. Čáslav-anonym. [PDF, 697 kB]
 16. 16_KRÚPOVÁ_Záměr směnit pozemek p.č. 150_7 za část pozemku p.č. 150_6, pozemek st.p.č. 2378 a [PDF, 1,13 MB]
 17. 17_KRÚPOVÁ_Revokace usnesení č. ZM_34_2021 + uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky [PDF, 507 kB]
 18. 18_KRÚPOVÁ_Založení SVJ Prokopa Holého 2086 a 2087, Čáslav-anonym. [PDF, 357 kB]
 19. 19_MANDÁKOVÁ_Návrh na poskytnutí dotace v sociální oblasti a zdravotnictví, dle kritérií schvá [PDF, 854 kB]
 20. 20_VELÍMSKÝ_Program regenerace městské památkové zóny pro rok 2021-anonym. [PDF, 1,45 MB]