Manželství a registrované partnerství

Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Na území ČR lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku.

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.