Církevní sňatek

K uzavření církevního sňatku předloží snoubenci stanovené doklady jako u občanského sňatku. K žádosti o uzavření církevního sňatku požádají matriční úřad o vydání osvědčení k církevnímu sňatku, které předloží oddávajícímu.

Osvědčení je platné 6 měsíců ode dne vydání.

Uzavřít manželství v ČR lze pouze před příslušným orgánem církve nebo náboženské společnosti, která je stanovená zvláštním zákonem a oprávněná, aby před ní došlo k uzavření manželství.

Správní poplatek za vydání osvědčení k církevnímu sňatku – 500 Kč