Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky 2022

Kateřina Jetlebová

Kateřina Jetlebová

pracovnice krizové řízení, GIS

tel: 327 300 230
e-mail:
odbor: Úsek řízený tajemníkem

Petra Hamsová

Petra Hamsová

finanční účtárna

tel: 327 300 213
e-mail:
odbor: Odbor financí

Jan Dobřický

Jan Dobřický

správce IT a komunikačních technologií

tel: 327 300 226
e-mail:
odbor: Odbor informačních a komunikačních technologií

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb., byly dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE:

* pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a

* sobota 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu Čáslav tel. 604 779 797 nebo na e-mail: jetlebova@meucaslav.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

 

KONTAKTY

Kateřina Jetlebová, tel.: 604 779 797, 327 300 230, e-mail: jetlebova@meucaslav.cz

Jan Dobřický, tel: 602 777 164, 327 300 226, e-mail: dobricky@meucaslav.cz

Petra Hamsová, 327 300 200, e-mail: hamsova@meucaslav.cz

 

POTŘEBNÉ MATERIÁLY KE STAŽENÍ

Vzor kandidátní listiny ZDE

Vzor prohlášení kandidáta ZDE

Počty podpisů petice ZDE

Petice ZDE

Všechny potřebné informace ke stažení na stránkách:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d