Zprávy pro zasedání ZM 17. 4. 2023

Přílohy ke stažení

 1. 01_MÁLEK_Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole v Městské nemocnici Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 138 kB]
 2. 02_MIKŠ_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za leden - únor 2023 _ anonym..pdf [PDF, 400 kB]
 3. 03_STRNAD_Rozpočtové opatření č. 2_2023 _ anonym..pdf [PDF, 274 kB]
 4. 04_STRNAD_Změna územního plánu Čáslav VI.)_anonym. [PDF, 508 kB]
 5. 05_STRNAD_Změna č. 6 Územního plánu Čáslav VII.)_anonym. [PDF, 588 kB]
 6. 06_STRNAD_Územní plán Čáslav - změna určeného zastupitele _ anonym..pdf [PDF, 80 kB]
 7. 07_VACULÍKOVÁ_Odpis pohledávky za povinnou Margitou K. _ anonym..pdf [PDF, 570 kB]
 8. 08_VACULÍKOVÁ_Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2134_1, p.č. 1762_29 a části pozemku p.č. 1776_149 a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 309_2, ... - anonym..pdf [PDF, 2,17 MB]
 9. 09_VACULÍKOVÁ_Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2076_6 v k.ú. Čáslav - anonym..pdf [PDF, 1,32 MB]
 10. 10_VACULÍKOVÁ_1) Prodej části pozemku p.č. 1749_14 manželům P.; 2) Prodej části pozemku p.č. 1749_14 manželům B., obojí v k.ú. Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 2,95 MB]
 11. 11_VACULÍKOVÁ_Prodej pozemku p.č. St. 1563_1 v k.ú. Čáslav _ anonym..pdf [PDF, 1,75 MB]
 12. 12_VACULÍKOVÁ_Rozdělení dotací z rozpočtu města Čáslavi na rok 2023 z programu SPORT _ anonym_.pdf [PDF, 213 kB]
 13. 13_NEZBEDOVÁ_Poskytnutí dotací z Programu KULTURA, SPOLKOVÁ ČINNOST A CESTOVNÍ RUCH pro rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 1,96 MB]
 14. 14_ŽALOUDEK_Rozdělení finančního příspěvku státu a finanční příspěvek města Čáslavi na rok 2023 z Programu REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY _ anonym..pdf [PDF, 1,07 MB]
 15. 15_MIKŠ_Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 _ anonym..pdf [PDF, 207 kB]