Zprávy pro zasedání ZM 20.6. 2022

Přílohy ke stažení

 1. 01_HORSKÝ_Závěrečný účet Města Čáslavi za rok 2021-anonym..pdf [PDF, 21,03 MB]
 2. 02_HORSKÝ_Schválení účetní závěrky Města Čáslavi k 31.12.2021-anonym..pdf [PDF, 20,25 MB]
 3. 03_HORSKÝ_Schválení zadání přezkoumání hospodaření Města Čáslavi za rok 2022 auditorské společnosti-anonym.pdf [PDF, 278 kB]
 4. 04_JUSKO_Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za březen-květen 2022-anonym..pdf [PDF, 220 kB]
 5. 05_HORSKÝ_Rozpočtové opatření č. 3_2022-anonym..pdf [PDF, 334 kB]
 6. 06-1 Důvodová zpráva_Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030-anonym. [PDF, 93 kB]
 7. 06-2 Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030_Návrhová a implementační část-anonym [PDF, 1,47 MB]
 8. 06-3 Strategický plán rozvoje města Čáslavi do roku 2030_Socioekonomická analýza-anonym. [PDF, 7,17 MB]
 9. 06-4 Vypořádání připomínek k návrhu Návrhové a implementační části Strategického plánu rozvoje města Čáslavi do rok-anonym. [PDF, 143 kB]
 10. 07_MÁLEK_Zpráva_o_aktuálním_vývoji_v _odpadovém_hospodářství_v_Čáslavi-anonym..pdf [PDF, 779 kB]
 11. 08_MÁLEK_Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Čáslavi na volební období 2022 - 2026-anonym..pdf [PDF, 57 kB]
 12. 09_MÁLEK_Žádost o prodloužení lhůty pro doložení opravy a způsobilosti užívání zámku – Droinvest s.r.o.-anonym..pdf [PDF, 1,93 MB]
 13. 10_HORSKÝ_Změna č. 4 územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 5,25 MB]
 14. 10_HORSKÝ_Změna č. 4 územního plánu Čáslav-anonym.pdf [PDF, 5,25 MB]
 15. 11_HORSKÝ_Změna č. 5 územního plánu Čáslav_Grafické znázornění_mapa územního plánu-anonym..pdf [PDF, 652 kB]
 16. 11_HORSKÝ_Změna č. 5 územního plánu Čáslav_Grafické znázornění_základní mapa-anonym..pdf [PDF, 504 kB]
 17. 11_HORSKÝ_Změna č. 5 územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 75 kB]
 18. 12_HORSKÝ_Změna č. 5 - I. územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 143 kB]
 19. 13_HORSKÝ_Změna č. 5 - II. územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 149 kB]
 20. 14_HORSKÝ_Změna č. 5 - III. územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 699 kB]
 21. 15_HORSKÝ_Změna č. 5 - IV. územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 171 kB]
 22. 16_HORSKÝ_Změna č. 5 - V. územního plánu Čáslav-anonym..pdf [PDF, 129 kB]
 23. 17_KRÚPOVÁ_Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2137 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 865 kB]
 24. 18_KRP~1.PDF [PDF, 2,96 MB]
 25. 19_KRÚPOVÁ_Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 158_2 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 1,99 MB]
 26. 20_KRÚPOVÁ_Prodej části pozemku p.č. 358_1 a části pozemku p.č. 358_36 v k.ú. Ćáslav-anonym..pdf [PDF, 2,71 MB]
 27. 21_KRP~1.PDF [PDF, 1,42 MB]
 28. 22_KRÚPOVÁ_a) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749_14 v k. ú. Čáslav; b) Záměr prodeje části pozemku p.č. 1749_14 v k.ú. Čáslav-anonym..pdf [PDF, 2,17 MB]
 29. 23_KRÚPOVÁ_Smlouva o zřízení práva stavby ke stavbě teplovodních kanálů pod názvem „Čáslav, ul. Žitenická, Oprava a rozšíření tepelných sítí-anonym..pdf [PDF, 1,24 MB]
 30. 24_MANDÁKOVÁ_Poskytnutí dotací v sociální oblasti a zdravotnictví pro rok 2022-anonym..pdf [PDF, 1,11 MB]