Zprávy pro zasedání ZM 14.12.2020

Přílohy ke stažení

 1. 01_Rozpočtové opatření č. 6_2020-anonymizováno [PDF, 138 kB]
 2. 02_Delegace k uskutečňování rozpočtových opatření-anonym. [PDF, 70 kB]
 3. 03_Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2021-anonym. [PDF, 169 kB]
 4. 04_Schválení rozdělení výdajů rozpočtu Města Čáslavi v paragrafu 3900 na rok 2021-anonym. [PDF, 75 kB]
 5. 05_Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5_2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,... - anonym. [PDF, 2,35 MB]
 6. 06_Smlouvy k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2021 - Arriva Východní Čechy a.s.-anonym. [PDF, 1,35 MB]
 7. 07_Zařazení správního území města Čáslavi do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s.-anonym. [PDF, 111 kB]
 8. 08_Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v ul. Dusíkova v Čáslavi-anonym. [PDF, 1,11 MB]
 9. 09_Termíny zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021-anonym. [PDF, 108 kB]
 10. 10_Vstup města Čáslavi do Svazu města a obcí ČR-anonym. [PDF, 295 kB]
 11. 11_Odkup části pozemku p.č. 17271 v k.ú. Čáslav-anonym. [PDF, 734 kB]
 12. 12_Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej bytů v ul. Prokopa Holého v Čáslavi-anonym. [PDF, 417 kB]
 13. 13_Schválení uzavření Dodatku ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví jednotky - byty v ul. Prokopa Holého v Čá [PDF, 1017 kB]
 14. 14_Převod 14 bytových jednotek č.p. 1706, ul. Jeníkovská v Čáslavi spolu s podíly na společných částech domu + prodej příslušnýc [PDF, 978 kB]
 15. 15_Poskytování odměn a ostatních souvisejících plnění uvolněným členům Zastupitelstva města Čáslavi-anonym. [PDF, 126 kB]
 16. INFO_Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady + informace z Městské nemocnice v Čáslavi-anonym. [PDF, 112 kB]